Νέα
Βίος
Έργα
Γραπτά
Ιδέες
Τόποι
Κοινωνία

Καλωσορίσατε στις ιστοσελίδες μου !

Οι σελίδες αυτές περιέχουν κυρίως μερικές εργασίες και ιδέες. Μην περιμένετε «εντυπωσιακές» διαδικτυακές καινοτομίες. Δεν έχω χρόνο να τις αναπτύξω μόνος μου, ούτε και πόρους για ν' αναθέσω την ανάπτυξή τους σε άλλους. Θα χαρώ πολύ να ακούσω τις απόψεις σας  για το περιεχόμενο μάλλον παρά για το περιτύλιγμα.

Παναγιώτης (Τάκης) Αλεβαντής


Nova
Vita en
Opus en
Scripta en
Visionis en
Situs
Epistolae

Welcome to my website!

It contains mainly some of my work and ideas. Do not expect «impressive» web innovations. I do not have the time to develop them myself nor the resources to pay others to develop them for me. I will be glad to hear your views about the contents and not the packaging.

P.S. As I use the Latin alphabet for the English and French versions I used Latin equivalents for the contents !

Panagiotis (Takis) Alevantis


Nova
Vita fr
Opus fr
Scripta fr
Visionis fr
Situs
Epistolae

Bienvenus à mon site personel sur la toile !

Il contient principalement quelques travaux et idées. N'attendez pas des innovations internautiques «impressionantes». Je n'ai ni le temps de les développer moi-même, ni les ressources pour les faire développer par d'autres. Je serai heureux d'entendre vos commentaires pour le contenu et pas pour l'emballage..

P.S. J'utilise l'alphabet Latin pour les pages anglaises et françaises - alors j'ai utilisé des équivalents latins pour les matières !

Panagiotis (Takis) Alevantis


Επισκεφθείτε το ιστολόγιό μου - Visit my blog - Visitez mon blogue  Pages visited   times

updated 10/08/2017