Νέα
Βίος
Έργα
Γραπτά
Ιδέες
Τόποι
Κοινωνία


Κεντρική σελίδα Έργα

Εκτός από τα Γραπτά ξεχωρίζω με χρονολογική σειρά μερικά Έργα, τα οποία, είτε έφτιαξα με προσωπική εργασία, είτε είχα την ευθύνη υλοποίησής τους ως διαχειριστής έργου.

 1. Συλλογή ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Το 1979 ακολουθώντας τις οδηγίες του Π. Τζιβανίδη έφτιαξα τη συλλογή των ομοιοπαθητικών φαρμάκων στο φαρμακείο Τζιβανίδη στο Παγκράτι - μετέπειτα Φαρμακείο Κορρέ, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρθηκε το 2019 στο Naxos Apothecary (βλ. και σχετικό άρθρο μου Περί ομοιοπαθητικής).
  top
 2. Σύστημα ηλεκτρονικής ανάκτησης άρθρων. Το 1981 πρότεινα στο περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ την εγκατάσταση ενός συστήματος ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ανάκτησης άρθρων από το περιοδικό ΤΙΜΕ στη Νέα Υόρκη (πρώτη τέτοια εγκατάσταση στην Ελλάδα), του οποίου στη συνέχεια ανέλαβα και την εβδομαδιαία λειτουργία. Παρουσίασα το σύστημα τον Φεβρουάριο του 1983 σε ενημερωτική εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών που οργάνωσε η Ένωση Συντακτών Περιοδικού Τύπου.
  top
 3. Γλωσσάριο ESPRIT. Το 1985 συνέταξα το γλωσσάριο ESPRIT (European programme for research and development in information technologies - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ερευνας και Ανάπτυξης στον τομέα της Τεχνολογίας της Πληροφόρησης) προς χρήση από τους συναδέλφους του Τμήματος Ελληνικής Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  top
 4. Ελληνική CELEX και εκσυγχρονισμός του συστήματος. Από τον Ιανουάριο του 1986 έως τον Ιούνιο του 1991 στο πλαίσιο της ομάδας CELEX:
  • Ήμουν υπεύθυνος έργου για την δημιουργία της βάσης δεδομένων CELEX (σημερινή Eur-Lex) στα Ελληνικά (για περισσότερες πληροφορίες βλ. την σχετική αγγλική σελίδα). Βάση των εργασιών αποτέλεσε η σχετική μελέτη σκοπιμότητας και η βάση άνοιξε στο κοινό τον Ιούλιο του 1989.
  • Επιμελήθηκα το εχγειρίδο χρήσης της CELEX (με βάση κείμενα που υπέβαλαν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας).
  • Συνέταξα (με τη βοήθεια του F. Vander Elst) το τεχνικό εχγειρίδιο για τους αναδιανεμητές της βάσης δεδομένων CELEX.
  • Συνέταξα (με τον Patrice Brochart) την προκαταρκτική ανάλυση και (με τον José Marin-Navarro) τις μελέτες σκοπιμότητας για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος (Texterface για την τροφοδοσία κειμένων και ALICE-Alimentation CELEX, για την παραγωγή του δομημένου τμήματος της βάσης δεδομένων).
  • top
 5. Εκτεταμένη πολυγλωσσία. Οι εργασίες δημιουργίας της ελληνικής CELEX συνέβαλαν στην εισαγωγή των ελληνικών στα συστήματα πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια, το 1992 στο πλαίσιο της ομάδας πληροφορικής της Υπηρεσίας Μετάφρασης, μια ομάδα εργασίας από όλα τα θεσμικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (της οποίας ήμουν εισηγητής) διατύπωσε τις ανάγκες των θεσμικών οργάνων στον τομέα της πολυγλωσσίας.
  top
 6. Πληροφόρηση. Υπεύθυνος Πληροφόρησης (Information Officer) σε δύο Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  • Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Η αποστολή που μου ανέθεσε το 1992 ο τότε Γενικός Διευθυντής Claus-Dieter Ehlermann ήταν να αλλάξω την κουλτούρα της Γενικής Διεύθυνσης όσον αφορά τη χρήση και τη διάχυση της πληροφορίας. Κατά την αποχώρησή μου από την υπηρεσία η αποστολή είχε ολοκληρωθεί και με το παραπάνω. Σε αυτό συνέβαλε η ανάλυση των αναγκών των συναδέλφων όσον αφορά τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, με βάση την οποία συντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν ετήσια γενικά προγράμματα «Πληροφόρησης».
  • Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Το 1997, με την εφαρμογή αντίστοιχης μεθοδολογίας καταρτίστηκε το γενικό πρόγραμμα «Πληροφόρησης και Επικοινωνίας».
  • Σε αμφότερες τις Γενικές Διευθύνσεις επιμελήθηκα τη δημιουργία και συντήρηση των σχετικών ιστοσελίδων με τη βοήθεια άξιων συνεργατών (του Gerald Messiaen στον Ανταγωνισμό και του Luc Pirenne στην Ενέργεια).
   top
 7. Πολιτική Προστασία. Από το 1998, ως μέλος της Μονάδας Πολιτικής Προστασίας (τότε στην Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής):
  • Συμμετείχα στην εφαρμογή των Προγραμμάτων Δράσης Πολιτικής Προστασίας επιβλέποντας μείζονα έργα σε τομείς όπως η Πληροφόρηση του Κοινού και η Ιατρική Καταστροφών,
  • Ως υπεύθυνος για το 112, (τον κοινό Ευρωπαϊκό αριθμό κλήσεως έκτακτης ανάγκης), επιμελήθηκα την ένταξη (στην Οδηγία Καθολικής Υπηρεσίας για τις τηλεπικοινωνίες) σχετικής υποχρέωσης των κρατών μελών για ενημέρωση των πολιτών (άρθρο 26),
  • Εισηγήθηκα, επέβλεψα την κατάρτιση της μελέτης σκοπιμότητας και συνέταξα τα τεύχη δημοπράτησης για την δημιουργία του CECIS (Common Emergency Communication and Information System - Κοινό Σύστημα Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Έκτακτων Αναγκών), που βρίσκεται στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας,
  • Επιμελήθηκα τη δημιουργία και τη συντήρηση της ιστοσελίδας της Μονάδας Πολιτικής Προστασίας μέχρι το 2002.    
   top
 8. Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης. Την περίοδο 2003-2013 επέστρεψα στο Τμήμα Ελληνικής Μετάφρασης και την περίοδο 2014-2016 υπηρέτησα την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ως υπεύθυνος του Γραφείου Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης. Η αποστολή μου περιελάμβανε α) την προσέλκυση εξειδικευμένων μεταφραστών στον προκυρηχθέντα τότε σχετικό διαγωνισμό, β) την δημιουργία υποδομής για την ελληνική γλώσσα και γ) την συμβολή στην αναβάθμιση του μεταφραστικού επαγγέλματος στην Ελλάδα. Σε αυτά τα πλαίσια  
  • Επιμελήθηκα την δημιουργία του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ), το οποίο από το 2015 αποτελεί χώρο επικοινωνίας για θέματα ελληνικής επιστημονικής και τεχνικής ορολογίας. Το Δίκτυο φέρνει σε επαφή τις γλωσσικές υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη δημόσια διοίκηση σε Ελλάδα και Κύπρο, με επιστημονικά και επαγγελματικά ιδρύματα και φορείς, καθώς και με τους επαγγελματίες του κλάδου της μετάφρασης και της διερμηνείας.
  • Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Μεταφράζοντας για την Ευρώπη, επιμελήθηκα την οργάνωση δύο Συνεδρίων για τα γλωσσικά επαγγέλματα, σειράς ημερίδων εργασίας και άλλων εκδηλώσεων. Παράλληλα, συμμετείχα ως προσκεκλημένος ομιλητής σε διάφορα συνέδρια, εκδηλώσεις, σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δράσεις κατά την περίοδο 2014-2016  (συμπεράσματα Συνεδρίων και ημερίδων εργασίας, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις κλπ.).
   top
 9. Εθελοντικές δραστηριότητες
  • Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
   • 1966-1973 
   • Ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καλαμακίου
   • Μέλος της ΕΠΠ Χανίων
  • Ευρωπαϊκό Σχολείο
   • Σύλλογος Γονέων Ελληνικού Τμήματος
   • Lettre de l'APEEE
   • Ixelophone
  • Revue du Groupe de Réflexion sur l’avenir du Service Public Européen - GRASPE
  • Σύμβουλος στην EENA (European Emergency Number Association)
  • Ομιλίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Σύλλογος Ακαπνίστας
   • Ιδρυτικό μέλος και πρώτος Γραμματέας
   top
updated